اخبار ارز های دیجیتال، بازار بورس ایران و فارکس بصورت مستمر و کاربردی در وبسایت سون تی تی بررسی می شود.